Punktid LogoPunktid Logo
Noteeritud börsil NASDAQ

Kasutustingimused

PUNKTID.EE E-POE KASUTUSTINGIMUSED

Gamekeys OÜ, registrikoodiga 12526262, Tornimäe 5, Tallinn, Harju maakond, 10145 (edaspidi: Gamekeys) on veebipõhise vahenduskeskkonna (www.punktid.ee ja selle muukeelsed versioonid; edaspidi: E-pood) haldaja ja omanik.
Gamekeysi ja kõikide E-poe kasutajate (sh nii registreeritud kasutajate kui ka külaliste) vahelises õigussuhtes kohaldatakse allnähtuvaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused). Kõik E-poe kasutajad on Kasutustingimustega seotud.

1. Üldsätted

1.1. E-poe kasutamisel tekkivate õigussuhete tõlgendamisel juhinduvad pooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

1.2. Gamekeysil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitadesakus sellest E-poe veebilehel.

2. E-poe olemus (www.punktid.ee) 

2.1. E-pood on Gamekeys poolt hallatav vahenduskeskkond, kus pakutakse müügiks digitaalsel kujul mänge, mängukaarte, kinkekaarte ja koode (edaspidi: Tooted). Toodete ostmise võimalus on nii registreeritud Kasutajatel kui ka kolmandatest isikutest E-poe külastajatel (edaspidi koos: Kasutajad).

2.2. Gamekeys ei müü ise Tooteid, ega vastuta Toodete kvaliteedi või realiseeritavuse eest, vaid vahendab müügilepingu sõlmimist Toote müüja ja ostja vahel. Gamekeys ei oma E-poes kuvatud Tooteid vaid vahendab nende müüki.

2.3. E-poes Toodete müümise õigus on Gamekeysi lepingulistel partneritel (edaspidi: Müüja). E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Müüja ning Kasutaja.

2.4. E-poe kasutamine on Kasutajatele tasuta.

3. Konto registreerimine

3.1. Kasutaja registreerimisel esitab isik digitaalse liitumisavalduse toetatud sotsiaalmeediaplatvormi või E-poe vahendusel (edaspidi: Liitumisavaldus), milles on toodud alljärgnevad andmed:

a. Nimi;
b. Soovitud parool;
c. E-posti aadress;
d. Telefoni number;
e. Vanus;
 

3.2. Kasutaja kinnitab Liitumisavalduses, et on tutvunud E-poe kasutustingimustega ning on vähemalt 13 aastane.

3.3. Liitumisavalduse alusel luuakse Kasutajale E-poe kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomisest teavitab Gamekeys Kasutajat e-posti teel.

3.4. Edaspidisel sisselogimisel pääseb Kasutaja Kontole sisestades enda kasutajanime ja parooli.

3.5. Konto kaitsmiseks hoiab Kasutaja oma parooli konfidentsiaalsena.

3.6. Gamekeys võib ilma põhjendamata keelduda Liitumisavalduse heakskiitmisest ning Konto loomisest. Gamekeys võib ilma põhjendamata ning ette teatamata tühistada Kasutaja Konto ning kustutada Kasutaja ning kõik Kasutajaga seonduvad andmed E-poe keskkonnast.

4. Müügikuulutuse avaldamine ja hilisem muutmine

4.1. Gamekeys avaldab E-poes Müüjate müügikuulutusi (edaspidi: Müügikuulutus). Müügikuulutuses kajastuvad Toote hind ja kirjeldus.

4.2. Müügikuulutuse avaldamisel E-poes ei kontrolli Gamekeys Toote kehtivust ega Toote mistahes olulisi omadusi.  

4.3. Gamekeysil on õigus igal ajal ja ilma põhjenduseta Müügikuulutus kustutada või Müügikuulutust muuta.

5. Toote hind

5.1. Toote hind kajastub Müügikuulutuses (edaspidi: Hind). Toote Hinnale ei lisandu käibemaks.

5.2. Toodete Hinnad võivad muutuda. Kui Kasutaja on Toote eest tasunud enne muudatuse jõustumist aga enne toote edastamise Kasutajale, siis kehtib Hind, mis oli kajastatud Tellimuse vormistamise hetkel.

6. Toote ostmine

6.1. Toote ostmiseks valib Toote ostmisest huvitatud Kasutaja (edaspidi: Ostja) E-poe veebikeskkonnas avaldatud Müügikuulutuse, Lisab Toote ostukorvi, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post) ning tasub Toote Hinna (edaspidi: Tellimus).

6.2. Gamekeys jätab endale õiguse tühistada Tellimuse enne selle Müüjale edastamist ja/või Tellimuse täitmist, andes sellest Kasutajale teada ning tagastades Kasutaja makstud summa Kasutaja arvele.

6.3. Ostja kinnitab Tellimuse vormistamisel, et on tutvunud E-poe kasutustingimustega ning on vähemalt 13 aastane.

6.4. Ostja kohustub esitama Tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Gamekeys ega Müüja ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

6.5. Kõik E-poes märgitud Toodete hinnad on märgitud eurodes.

7. Toote eest tasumine ja tagastused

7.1. Tellimuse eest saab tasuda E-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kasutaja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

7.2. Kõik tagastused, mida Gamekeys teeb Kasutajale, tehakse Kasutaja samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.


8. Müügileping ja Toote edastamine

8.1. Kui Ostja on Tellimuse vormistanud ning tasunud Toote Hinna, siis loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

8.2. Tooted edastatakse Kasutaja e-postiaadressile hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist. Tarneaja kiirus sõltub toote saadavusest Müüja laos:

a. staatus "Laos" tähendab, et Toode saadetakse Kasutaja e-postiaadressile vahetult pärast tellimuse eest tasumist;
b. staatus "Saadaval" tähendab, et Toode edastatakse esimesel võimalusel (üldjuhul kuni 2 tööpäeva jooksul).

8.3. Toote eeltellimisel edastatakse Toode vahetult müügile ilmumise järgselt (edastamise täpne kuupäev sõltub Toote levitaja poolt määratud väljalaskepäevast ning transpordiajast).

8.4. Koos Tootega edastab Gamekeys Ostjale ka Müüja kontaktandmed (nimi ja aadress) ning Müüja nimel koostatud arve.

9. Boonussüsteem

9.1. E-poes Konto loonud Kasutajal on võimalus teenida enda ostudelt boonuspunkte, mida ta saab kasutada ostude sooritamiseks ja/või soodustuste saamiseks E-poes (edaspidi: Boonuspunktid). Ostude teostamisel võrdub üks Boonuspunkt 100 eurosendiga.

9.2. Boonuspunktid kantakse Kasutaja Kontole iga edukalt lõpetatud Tellimuse eest, mille eest tasumiseks ei ole täielikult või osaliselt kasutatud Boonuspunkte.

9.3. Boonuspunktide arvestamine toimub kolmel tasemel:

a. "Pronks" - kui eelneva 365 päeva ostude kogusumma Kasutaja Kontol on 50 - 199 eurot, siis kantakse iga edukalt lõpetatud Tellimuse eest Kasutaja Kontole  Boonuspunkte vääringus, mis vastab 1% Tellimuse maksumusest;

b. "Hõbe" - kui eelneva 365 päeva ostude kogusumma Kasutaja Kontol on 200 - 499 eurot, siis kantakse iga edukalt lõpetatud Tellimuse eest Kasutaja Kontole  Boonuspunkte vääringus, mis vastab 3% Tellimuse maksumusest;

c. "Kuld" - kui eelneva 365 päeva ostude kogusumma Kasutaja Kontol on üle 500 euro, siis kantakse iga edukalt lõpetatud Tellimuse eest Kasutaja Kontole  Boonuspunkte vääringus, mis vastab 5% Tellimuse maksumusest.

9.4. Ostude kogusummasse punkti 9.3 mõttes arvestatakse ka Tellimused, mis on Kasutaja registreeritud e-posti aadressiga tehtud enne Konto loomist. Boonuspunkte ei kanta Kontole tagasiulatuvalt.

9.5. boonuspunktide teenimiseks ei pea Kasutaja olema Kontole sisse logitud – küll aga Tellimuse vormistamisel peab Kasutaja kasutama täpselt sama e-posti aadressi, mis on registreeritud Kontol.

9.6. Boonuspunkte ei ole võimalik välja võtta rahas.

9.7. Kasutaja ei teeni Tellimuselt Boonuspunkte kui:

a. ta on Tellimuse eest osaliselt või täielikult tasunud Boonuspunktidega;

b. ta on Tellimuse tegemisel kasutanud sooduskoodi;

c. ta ei tee Tellimust Kontol registreeritud e-posti aadressiga;

d. Toote juures on märgitud, et tegemist on erandliku Tootega, mille eest Boonuspunkte ei kogune.

10. Teenindamisest keeldumise õigus

10.1. Gamekeysil on õigus keelduda Kasutajale Konto loomisest ja/või Toodete vahendamisest. Gamekeys võib keelduda Kasutaja teenindamisest muuhulgas alljärgnevatel põhjustel:

a. Kasutaja üritab E-poe toimimist pahatahtlikult mõjutada, kräkkida, muuta või muul moel kahjustada;

b. teenindamise keelab kohtuotsus või muu pädev riigiasutus;

c. Kasutaja tegevus on vastuolus maksesüsteemi reeglite, kehtivate õigusaktide, rahvusvaheliselt üldtunnustatud põhimõtete või interneti kasutamise hea tavaga;

d. Kasutaja müüb või kavatseb Toodet enda majandus- ja kutsetegevuse raames edasi müüa.

11. Taganemisõigus ja selle teostamine

11.1. Kasutajal on õigus pärast Toodete eest tasumist, kuid enne Toote kohaletoimetamist oma Tellimus tühistada, saates Gamekeysi elektronposti aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos Tellimuse numbriga. Tellimuse tühistamise korral peab Punktid.ee kinni 1 eurot käitlustasu.

11.2. Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus, vastavalt Võlaõigusseaduse § 56-le. Taganemisõiguse teostamiseks tuleb Gamekeysile esitada avaldus e-posti aadressil [email protected] 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

11.3. Toote tagastamisel tuleb ostetud Toode tagastada nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Elektrooniliste Toodete puhul kohustub Kasutaja taganemisõiguse teostamisel Toote kustutama. Taganemisõiguse teostamise järgselt ei ole Kasutajal õigust mistahes moel Toodet kasutada.

11.4. Raha tagastatud Toodete eest tagastatakse Kasutajale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

11.5. Tagastatav Toode peab olema kasutamata.

11.6. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti VÕS § 53 järgi:

a. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul.

Ostja kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel ja Ostu sooritamisel asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse ülalmainitud digitaalse sisu osas;

b. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

11.7. Juhul kui Toote osas seadusest tulenevat taganemisõigust ei kohaldu, siis võib Gamekeys kokkuleppel Kasutajaga panna kasutamata ning kehtiva Toote uuesti Müüja eest ja nimel müügile, arvestades sealjuures maha teenustasu summas 1 euro. Raha kantakse Kasutajale tagasi pärast Toote edukat müüki ja eeldusel, et Toote ostnud kasutaja ei esita pretensioone. Juhul kui Toode ei ole 30 päeva jooksul uuesti maha müüdud, eemaldab Gamekeys Toote uuesti E-poest ning Toode jääb Kasutajale.

12. Toote kvaliteet ja kehtivus

12.1. Toote vastavuse Müügilepingu tingimustele tagab Müüja.

12.2. Gamekeys ei vastuta ühegi Toote puuduse ega Müügilepingule mitte-vastavuse eest. Muuhulgas ei vastuta Gamekeys Toote kehtetuse, kasutamatuse või muu taolise Toote puuduse eest. Kasutaja saab Müügilepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vaid Müüja vastu.

12.3. Gamekeys vahendab puuduste esinemise korral Kasutaja kaebuste lahendamist ja vajadusel Toote asendamist Müüja poolt.

13. Pretensioonide esitamine

13.1. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kasutajal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Müügilepingu tingimuste ja Toodete kvaliteedi eest vastutab Müüja.

13.2. Probleemide esinemisel palume pöörduda täpse puuduse kirjeldusega Gamekeysi poole, kes edastab kaebuse Müüjale või võimaluse korral lahendab kaebuse ise.

13.3. Ühelgi juhul ei vastuta Gamekeys ega Müüja Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kasutaja tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest.

13.4. Kasutaja kohustub Gamekeysi teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni. Gamekeys edastab pretensiooni viivitamata Müüjale.

13.5. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile [email protected]. Pretensioonis tuleb märkida Kasutaja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

13.6. Juhul kui Kasutaja ei ole pretensiooni korral nõus Gamekeysi või Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kasutajal õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: [email protected]

13.7. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub http://ec.europa.eu/odr.

14. Kasutajate isikuandmete käitlemine

14.1. Kasutaja annab käesolevaga Gamekeysile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

14.2. Konto loomisel ja Tellimuse koostamisel Kasutaja poolt sisestatud Gamekeysile teatavaks saanud Kasutaja isikuandmed kantakse elektroonilisse registrisse ning neid kasutatakse Müügilepinguga seonduva teabe edastamiseks Müügilepingu pooltele ja Toodete pakkumiseks Kasutajale.

14.3. Gamekeys ei näe Kasutaja pangakaardi- ega muid makseandmeid.

14.4. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kasutajasuhte tekkimine E-poes Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel. Isikuandmete töötlemine on Toodete ostmise eeltingimuseks.

14.5. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), telefoninumber, e-posti aadress, Kasutustingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.

14.6. Isikuandmete vastutav töötleja on Gamekeys OÜ, registrikoodiga 12526262, Tornimäe 5, Tallinn, Harju maakond, 10145. Volitatud töötlejateks on Müüjad (konkreetse Müüja kontaktandmed on toodud Tellimusele vastavas arves), kellele edastatakse Kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud Müügilepingu täitmiseks (sh Kasutaja e-posti aadress ja nimi). Käesolevaga annab Kasutaja nõusoleku Gamekeysile taoliste andmete edastamiseks.

14.7. Gamekeys kohustub mitte edastama isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.

14.8. Gamekeysil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest või Kasutaja on andnud selleks sõnaselge nõusoleku.

14.9. Kasutaja annab Gamekeysile nõusoleku saata Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressil:

a. Kinnitusi ja teateid, mis on kirjeldatud Kasutustingimustes või mis on vajalikud E-poe kohaseks ja õiguspäraseks toimimiseks (sh Konto registreerimise teade, parooli uuendamise teade, teade Ostjale eduka ostu sooritamisest ning Tellimuse arve);

b. Reklaammaterjale juhul, kui Kasutaja on avaldanud Tellimuse vormistamisel või konto loomisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kasutajal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta esitades vastavasisulise e-kirja e-postiaadressile [email protected].

15. Kasutaja vastutus ja vaidluste lahendamine

15.1. Kasutaja kohustub kasutama E-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

15.2. Kasutaja vastutab E-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Gamekeysile, Müüjale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

15.3. E-poe Kasutustingimustest tulenevad vaidlused Kasutaja ning Gamekeys vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

16. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus

16.1. Kasutustingimustega tutvumine on Kasutajale kohustuslik ning kasutustingimused kehtivad kõikide Kasutajate suhtes.

16.2. Tellimuse vormistamisel või Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun www.punktid.ee E-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning jaatab nende kehtivust.

DIGITAALNE KOHALETOIMETUSKoodid saadetakse otse teie e-mailile
KLIENT VÕIDABSäästke mängudelt kuni 90%
10+ AASTAT KOGEMUSTTegutseme 2009. aastast