Kasutustingimused | Punktid

Kasutustingimused

1.        MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1.  Müügitingimused kehtivad Punktid.ee(k.a muukeelsed) e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Gamekeys OÜ (edaspidi Punktid.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2.  Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3.  Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Punktid.ee vahelisi suhteid Punktid.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4.  Punktid.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist portaalis  www.punktid.ee
(k.a muukeelsed). Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5.  Punktid.ee ja Klient soovivad kaubelda portaalis www.punktid.ee(k.a muukeelsed) kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. 
1.6   Punktid.ee e-poes tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.        HINNAKIRI

2.1.  Punktid.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma kohaletoimetamise kuluta ning ei sisalda käibemaksu 20%.
2.3.  Punktid.ee e-poest on võimalik mänge ette tellida, siis on antud tootel täpne tarneaeg märgitud toote juures.
2.4.  Kauba transport on ainult e-mailile, mille tasu on 0€ (eurot).
2.5.  Punktid.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient tasus oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.        OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.  Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud toote juures olevale nupule „Lisa ostukorvi“. See nupp on kõikidel e-poes müügis olevatel toodetel.
3.2.  Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3.  Kliendi ostukorvi sisu vaatamiseks vali „Ostukorv“, seejärel avaneb Kliendi valitud toodete nimekiri. Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi saab vaadata ning vajadusel muuta ja eemaldada.
3.4.  Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.5.  Tellimuse vormistamiseks tuleb nõustuda kasutustingimustega ning liikuda edasi valitud makseviisiga.
3.6.  Tellimuse saatmisel peab kontrollima, kas kõik sisestatud andmed on õiged.
3.7.  Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale kliendipoolset tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse andmed.
3.8.  Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud summa 100%-liselt Punktid.ee arvelduskontole.

4.        TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1.   Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel. Võimalikud makseviisid on järgmised:
         4.1.1. Maksekeskus pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Nordea);
         4.1.2. Tellimuse kinnituse alusel, mis saadetakse Kliendi e-mailile. 
4.3, 
 Klient peab tellitud kauba eest tasuma ja raha peab laekuma Punktid.ee arvele tööpäeval kaheteist tunni jooksul pärast arve väljastamist, vastasel juhul loeb Punktid.ee mittetasumist oluliseks lepingurikkumiseks ning taganeb automaatselt tehingust. Kui klient teeb ülekande hiljem või ülekantud summa laekub hiljem, võib Punktid.ee seda aktsepteerida. Kui Punktid.ee hilinenud makset ei aktsepteeri, kantakse raha kliendile tagasi esimesel võimalusel ning summast arvatakse maha ülekandekulud(1€).
4.2.  Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Klient ei ole tellimusel näidatud summat tasunud 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest.

5.        TOODETE KOHALETOIMETAMINE

5.1.  Tooted toimetatakse Kliendini esimesel võimalusel 0-2 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist. Tarneaja kiirus sõltub toote saadavusest ning tootel võib olla kolm (3) tarneajastaatust:
        5.1.1. 
Staatus "Laos" tähendab, et toode on laos ning saadetakse Kliendi e-mailile koheselt peale tellimuse eest tasumist.
        5.1.2. 
Staatus "Saadaval" tähendab, toode on tellimiseks saadaval, kuid ei ole koheselt laos ning tellimus täidetakse esimesel võimalusel, 0-2 tööpäeva jooksul.
        5.1.3. 
Juhul kui "Lisa Ostukorvi" nupp ei ole aktiivne, siis on toode välja müüdud ning seda ei ole võimalik ostukorvi lisada.
        5.1.4. Staatus "Eeltelli" tähendab, et toote eest saab tasuda ja ennast sellega tellimuse nimekirja lisada, kuid toodet enne kätte ei toimetate kui toode pole meile saabunud. Siinkohal võib aeg varieeruda. 
5.2.  Ettetellimuste Kliendini toimetamise täpne kuupäev sõltub ülemaailmse levitaja toote väljalaskepäevast ning transpordiajast.
5.3.  Kaup saadetakse kliendile ainult e-mailile. Füüsilisi tooteid ei saadeta.
5.4.  Klient jälgib tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teenuse osutaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.        TAGASTAMISÕIGUS JA TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1.  Kliendil on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toote kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates kirja e-poe elektronposti aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga. Tellimuse tühistamise korral peab Punktid.ee kinni 1 eurot käitlustasu.
6.2.  Punktid.ee veebipoest ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus, vastavalt Võlaõigusseaduse § 56-le.
6.3.  Toote tagastamine toimub Kliendi enda kulul ning esialgset transpordikulu Kliendile tagasi ei maksta (välja arvatud juhul, kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
6.4.  Toote tagastamisel tuleb ostetud toode tagastada nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
6.5.  Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
6.6.  Tagastatav toode peab olema kasutamata.
6.7.  Toote tagastamiseks tuleb Punktid.ee-le esitada avaldus e-posti aadressil [email protected] 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
6.8.  14-päevane tagastamisõigus ei kehti:
        6.8.1.  Toote puhul, mis on valmistatud Kliendi isiklikke vajadusi arvestades  (nt tarbija mõõtude järgi);
        6.8.2.  Audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui olete ümbrise avanud;
        6.8.3.  
Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, digitaalsed koodid, CD key'd, mis on edastatud e-maili teel jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
       6.8.4.  
Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.
       6.8.5.  
Punktid.ee võib võimaldada kliendiga eraldi kokkuleppel töökorras toote uuesti müügile võtmist maksimaalselt 30 päevaks, juhul kui klient tellis toote ekslikult, arvestades sealjuures maha teenustasu 1.00€(euro). Raha kantakse kliendile tagasi peale tagasivõetud kauba edukat müüki ja uue kliendi pretensioonide mitteilmumise korral. Juhul kui toode ei ole 30 päeva jooksul uuesti maha müüdud, eemaldab Punktid.ee toote uuesti müügilt ning toode jääb kliendile. 
6.9.  Punktid.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimuse igal ajahetkel enne tellimuse täitmist, andes sellest Kliendile teada ning tagastades Kliendi makstud summa Kliendi arvele.
6.10.  
Punktid.ee jätab endale õiguse tellimus tühistada, kui erakorraliste asjaolude ilmnemisel ei ole võimalik tooteid müüa, tagastades kliendile kogu kliendi poolt makstud raha viivitamatult.

         Tellimuse erakorralise tühistamise võimalikud põhjused:
         • Arvutirike, mille tõttu ei vasta toodete hinnad või laoseis tegelikkusele;
         • Probleemid tarnimisega – tellitud kaubad ei saabu õigeaegselt;

 

7.        TEENINDAMISEST KEELDUMINE

Punktid.ee-l on õigus keelduda teenindamast konkreetseid isikuid ning organisatsioone. Punktid.ee võib keelduda Klient teenindamisest järgmistel põhjustel:
7.1.  kui Klient üritab Punktid.ee teenust mõjutada, kräkkida, muuta või muul moel vigastada. Sellisel juhul peab Klient hüvitama tekitatud kahjud ning maksma trahvid. Punktid.ee-l on õigus teavitada avalikkust Kliendi õigusvastasest tegevusest;
7.2.  kui ilmneb, et Klient on raha hankimisel toime pannud või kavatseb toime panna kuriteo tunnustega teo;
7.3.  kui kohtu otsus keelab teenindamise;
7.4.  kui Kliendi tegevus on muul moel vastuolus maksesüsteemi reeglite, kehtivate õigusaktide, rahvusvaheliselt üldtunnustatud põhimõtete või interneti kasutamise hea tavaga.
7.5.  kui Klient on eelnevalt võlgu jäänud.
7.6.  kui Klient kavatseb toodet aktiivset müügistrateegiat kasutades edasi müüa.

 

8.         BOONUSSÜSTEEM

8.1.  Kliendil on võimalus liituda Punktid.ee boonussüsteemiga ja teenida enda ostudelt Punktid.ee e-poe krediiti, mida ta saab kasutada ostude sooritamiseks ja / või soodustuste saamiseks.
8.2.  Boonussüsteemiga liitumiseks peab Klient looma endale Punktid.ee (või muukeelsel) leheküljel endale kasutajakonto. Punktid.ee e-poe krediiti kantakse Kliendi kasutajakontole iga edukalt lõpetatud tellimuse eest, mille eest tasumiseks ei ole täielikult või osaliselt kasutatud Punktid.ee e-poe krediiti. 
8.3.  
Boonussüsteemi raames on Kliendil võimalik teenida krediiti vastavalt eelneva 365- päeva jooksul tehtud ostude kogusummale. Ostude kogusummasse arvestatakse ka ostud, mis on registreeritava e-maili aadressiga tehtud enne kasutajakonto loomist. E-poe krediiti ei kanta kasutajakontole tagasiulatuvalt. 
8.4.  
Krediidi teenimiseks ei pea Klient olema enda Punktid.ee kasutajakontole sisse logitud, aga tellimuse vormistamisel peab Klient kasutama täpselt sama e-maili aadressi, millega ta lõi Punktid.ee kodulehele kasutajakonto. 
8.5  
Boonussüsteem jaguneb kolmeks tasemeks:
      8.5.1. Esimene 
Tase "Pronks"- kui eelneva 365- päeva ostude kogusumma Kliendi kasutajakontol on 50€-200€, siis kantakse iga edukalt lõpetatud tellimuse eest Kliendi kasutajakontole 1% tellimuse maksumusest Punktid.ee e-poe krediiti.
      8.5.2. Teine 
Tase "Hõbe"- kui eelneva 365- päeva ostude kogusumma Kliendi kasutajakontol on 201€-501€, siis kantakse iga edukalt lõpetatud tellimuse eest Kliendi kasutajakontole 3% tellimuse maksumusest Punktid.ee e-poe krediiti.
      8.5.3.  Kolmas 
Tase "Kuld"- kui eelneva 365- päeva ostude kogusumma Kliendi kasutajakontol on üle 501€, siis kantakse iga edukalt lõpetatud tellimuse eest Kliendi kasutajakontole 5% tellimuse maksumusest Punktid.ee e-poe krediiti.
8.6.  
Krediidi kasutamiseks peab Klient enda Punktid.ee kasutajakontole sisse logima ja makse sooritamisel kinnitama, et soovib tellimuse eest osaliselt või täielikult tasuda krediidiga. 
8.7. 
Kliendi kasutajakontole kogunenud krediiti ei ole võimalik välja võtta rahas. 
8.8.  
Kliendil ei ole tellimuse eest krediidiga tasumisel valida kasutatava krediidi summat. Juhul kui kasutatav krediidisumma on on tellimuse summast väiksem, peab Klient puuduoleva summa endale sobiva makseviisi kaudu juurde tasuma.
8.9.  
Klient ei teeni oma ostult Punktid.ee e-poe krediiti juhul kui:
       8.9.1.  
Ta on tellimuse eest osaliselt või täielikult tasunud Punktid.ee e-poe krediidiga.
       8.9.2.  
Ta on tellimuse tegemisel kasutanud sooduskoodi.
       8.9.3.  
Ta ei tee tellimust Punktid.ee kodulehel registreeritud e-maili aadressiga.
       8.9.4.  Ta on tellinud toote, mis kuulub boonussüsteemi erandite alla

 

9.         VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

9.1.  Punktid.ee vastutab Kliendi ees Punktid.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2.  Klient vastutab Punktid.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.3.  Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
9.4.  Punktid.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

10.        MUUD TINGIMUSED

10.1.  Punktid.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Punktid.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.
10.2.  Punktid.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Punktid.ee andmebaasist.
10.3.  Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Punktid.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
10.4.  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Punktid.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.